http://scholar.google.pl/scholar?cluster=10006288268440583917&hl=pl&oi=scholaralrt

Ciało? Cyfrowe? który z tych dwóch elementów powinienem wziąć w cudzysłów?

Moving Imagination: Explorations of gesture and inner movement,  pod redakcją Heleny De Preester

Cały tekst dostępny w podglądzie online na GoogleBooks.