Mariusz M. Leś, dr nauk hum. / adiunkt, Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Filologii Polskiej, Zakład Teorii i Antropologii Literatury

1998-2012: wicedyrektor Instytutu Filologii Polskiej UwB

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza
– do 2012 Sekretarz Oddziału Białostockiego
– od 2012 członek Zarządu

Od 2010 Członek redakcji naukowej pisma „Białostockie Studia Literaturoznawcze”, Wydawnictwo UwB

Współorganizator wielu konferencji, m.in. Motywy religijne we współczesnej fantastyce, Supraśl 2012
Współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury – juror ogólnopolskiego konkursu na najlepsze opowiadanie fantastyczne „Świetlne pióro” Od 2012 r.
Udział w komisjach uczelnianych (wiceprzewodniczący komisji wyborczej, komisja ds. jakości, reformy KRK i in.)
Opracowanie programu kierunku studiów dla filologii polskiej – 2008 r. (w następstwie wprowadzenia dwustopniowości studiów oraz redukcji godzin zorganizowanych)Opracowanie programu kierunku studiów dla filologii polskiej – 2010-2012 – w ramach reformy Krajowych Ram Kwalifikacji

 

Członek Rady Wydziału Filologicznego UwB nieprzerwanie od 2001

Członek Komisji ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Filologicznym 2009-2012

Wiceprzewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej w latach 2008-2012Członek Komisji ds. Reformy Programu Studiów na IFP 2008-2013

 

Juror Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego –  Od 2008 r.

Nagroda w 2013 roku przyznawana jest przez Jury złożone z literaturoznawców za powieści utrzymane w konwencji fantastyki, opublikowane w roku ubiegłym jako Główna Nagroda, Złote i Srebrne Wyróżnienie. Więcej informacji w REGULAMINIE ‚2013 (pdf)

Nominacje do Nagrody wyłaniane są w głosowaniu Elektorów oraz Jurorów.

Nagroda objęta jest patronatami m.in. Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Fundacji Kultury.

Science Fiction Poetry Association – Członek od 2011, juror The Rhysling Award

The Science Fiction Poetry Association was founded in 1978 to bring together poets and readers interested in science fiction poetry. What is sf poetry? You know what they say about definitions—everybody has one. To be sure, it is poetry (we’ll leave that definition to you), but it’s poetry with some element ofspeculation—usually science fiction, fantasy, or horror. Some folks include surrealism, some straight science.

The European Narratology Network (ENN) – członek od 2011

The European Narratology Network (ENN) is an association of individual narratologists and narratological institutions. Our focus is predominantly, but not exclusively, ‚European’ in the sense of

our object domain: narrative representation in literature, film, digital media, etc. across all European languages and cultures;

our institutional affiliation: universities, research institutions and interest groups based in one of the European countries.

The constitution of ENN can be read by following this link.

Volunteer for aboutsf.com:

”A dream come true for a science fiction researcher and educator. First and last e-place to visit. Connections to SFRA, Center for the Study of Science Fiction (University of Kansas) and James Gunn’s Ad Astra.

AboutSF, founded in 2005, is the educational outreach arm of the Center for the Study of Science Fiction and is a joint-project of the Science Fiction and Fantasy Writers of America and the Science Fiction Research Association. Our mission is to encourage librarians, educators, and individuals to promote, teach, read and share Science Fiction, the literature of speculation and change.On our site you can find teaching resources, information for individuals wanting to learn more about SF provided by the Center for the Study of Science Fiction, a service for finding and promoting speakers on speculative literature topics, a growing collection of film clips, the AboutSF podcast, and information on becoming a volunteer. Information on donating or requesting donations of SF literature is also provided. Author and poet Scott Green also maintains and regularly updates the SF Poetry section of the site.

Please consider sharing an SF or speculative literature themed reading list with AboutSF. You may contact us directly if you have a list you would like to donate: AboutSF@gmail.com

Please consider writing a Salvage Mission or Crossing the Streams column for AboutSF. We’d love to have you share your insight with us.”

Współpracownik portalu EUROPA SF

Europa SF is conceived as an English-language portal of news and information from and for the European fandom, a generic site: http://scifiportal.eu (on demand will be created specific subdomains for each country/fandom involved − bg.scifiportal.eu, hr.scifiportal.eu, ro.scifiportal.eu, de.scifiportal.eu etc − and each country will manage its own subdomain).

Our central idea is to have a permanent, real-time mirroring of all European SF&F products, events and activities. We hope that all European countries with a SF&F community will become involved in this pan-European project.

Europa SF is dedicated to posting news, links and original materials related to science fiction, fantasy, horror, comics, films and TV series from all over Europe.

Posiadam certyfikat ukończenia kursu przygotowania programów studiów w ramach reformy Krajowej Ramy Kwalifikacji – wydany przez Centrum Kształcenia Kadr Optima w 2011 r.